Tilbud til de nye Menighedsråd

 

Det styrker arbejdet i det lokale demokrati i Folkekirken, at nyvalgte Menighedsråd kommer godt i gang med arbejdet.

Der er behov for at udstikke en strategi for arbejdet, hvilke konkrete mål ønsker Menighedsrådet at opnå og ikke mindst hvordan skal samarbejdet foregå?

Det er en rigtig god idé at starte med et opstartsseminar med en ekstern facilitator.

Jeg tilbyder en indledende dialog med repræsentanter for Menighedsrådet og tilrettelæggelse af et seminar for det samlede Menighedsråd.

Der er ikke én løsning herpå, for den skal tilpasses jeres behov, og et samarbejdende råd er det bedste middel hertil.

Jeg vil kunne bidrage med erfaring både i at facilitere møder og erfaring fra arbejdet i et Menighedsråd.

Jeg har i de 2 sidste valgperioder har været næstformand og kontaktperson i Menighedsrådet i Grundtvigs Kirke.

Vi har her fornyet vores samarbejde i Menighedsrådet og sat en ny retning for ledelsen af medarbejderne.

Vi har opnået store resultater og fået et meget mere velfungerende samarbejde i rådet og blandt medarbejderne i kirken.

Kontakt mig, så sætter vi også en proces i gang i jeres kirke og Menighedsråd.